YouTube

Fideos / Videos

Y Dyfodol

Cân arbennig sydd wedi ei chyfansoddi gan un o'n hathrawon, Mrs Jacqui Jones. A special song written for the school by one of our teachers, Mrs Jacqui Jones.

Nodau'r Gân

Cân gafodd ei hysgrifennu fel rhan o brosiect iechyd a lles efo'r canwr proffesiynol, Tom Collins. A song written as part of a health and wellbeing project with professional singer, Tom Collins.

Razzamatazz

Fersiwn arbennig o gân enwog Dr Aled Lloyd-Davies a Rhys Jones wedi ei pherfformio gan ddysgwyr Ysgol Maes Garmon ac ysgolion ein clwstwr i ddathlu pen-blwydd yr ysgol yn 60 oed. A special rendition of the famous song composed by Dr Aled Lloyd-Davies and Rhys Jones performed by the learners of Ysgol Maes Garmon and our cluster schools to celebrate the 60th birthday of the school.