Cyfleusterau

Adeiladwyd yr ysgol yn 1964 ac ers hynny fe gafwyd sawl estyniad a chynllun adnewyddu llwyddiannus. Yn ystod y ddegawd olaf, fe adeiladwyd bloc Dylunio a Thechnoleg newydd, ac fe adnewyddwyd yr holl labordai Gwyddoniaeth a ffreutur yr ysgol. Mae’r adeilad yn gymharol fychan ac mae disgyblion yn symud o gwmpas yn ddidrafferth. Mae’r ysgol yn cael defnyddio canolfan hamdden yr Wyddgrug yn ystod oriau ysgol sy’n golygu bod amrywiaeth eang o chwaraeon a chlybiau ar gael i ddisgyblion.

ADDYSG GORFFOROL

Darpariaeth lawn ar gyfer Chwaraeon a Hamdden 

Mae’r Ganolfan Chwaraeon a’r Gampfa yn cynnig cyfleusterau ar gyfer sboncen, badminton, tennis dan do, tennis bwrdd, pêl fasged, a phwll nofio.

Caeau chwarae gyda meysydd hoci, pêl-droed, rygbi, a chriced, trac athletau, cyrtiau tennis a maes artiffisial o dan lifoleuadau.

CERDDORIAETH

Ystafelloedd ymarfer arbenigol ar gyfer cerddoriaeth ac addysgu unigol.

Gweithfannau digidol sy’n cynnig amrywiaeth o adnoddau cyfrifiadurol.

Peiriannau Apple yn rhedeg y fersiynau diweddaraf o Logic Pro a Sibelius.

Clustffonau ac Meicroffonau safonol.

DYLUNIO A TECHNOLEG

Bloc Dylunio a Thechnoleg sy’n cynnwys darpariaeth eang ar gyfer: 

Cynllunio drwy Gymorth Cyfrifiadur, Gweithdai, Ardaloedd Bwyd, Ardaloedd ar gyfer Tecstilliau.

FFREUTUR

Pob diwrnod bydd y Ffreutur ar agor i ddysgwyr yr ysgol, yn darparu bwyd blasus ac iachus cyn i’r ysgol agor (08:15 ymlaen) ac yn ystod  amser egwyl ac amser cinio. 

FIDEO GYNHADLEDDU

Ystafell cynhadledd fideo ar gyfer dysgu o bell a chysylltiadau rhyngwladol.

GWYDDONIAETH

Bloc Gwyddoniaeth gyda 6 labordy.

TECHNOLEG GWYBODAETH

Darpariaeth lawn o Dechnoleg Gwybodaeth a Chyfathrebu mewn 3 ystafell technoleg gwybodaeth penodol.

150+ dyfais Chromebook i’w defnyddio yn draws adrannol drwy’r ysgol.

Sgriniau cyffwrdd rhyngweithiol.

Rhwydwaith gwifr a di-wifr sy’n rhoi mynediad at rwydweithiau y Sir a’r Rhyngrwyd.

YSTAFELL GYFARFOD

Dyma ystafell bwrpasol i bwyllgora a chyfarfodydd gydag adnoddau rhyngweithiol.