Staff

Rhestr Staff 2024- Ysgol Maes Garmon

Uwch Dîm Arweiniol

Mrs Bronwen Hughes – Pennaeth

Mrs Nia Wyn Jones – Dirprwy Bennaeth

Mr Sion Williams – Pennaeth Cynorthwyol

Mr Owen Thomas – Pennaeth Cynorthwyol

Mr Aled Owen- Aelod o’r UDA

Mr Gareth Wyn Jones- Aelod o’r UDA

Cymraeg

Mrs Bethan Wyn Jones – Pennaeth Adran

Mrs Gwennan Parry-Thomas – Cydlynydd CA3/ Arweinydd y Cwrs Trochi

Miss Llinos Haf Jones

Miss Esyllt Edwards

Miss Siwan Jones

Miss Lisa Owen

Miss Llio Alun

Saesneg

Mrs Nia Clarkson – Pennaeth Adran

Mrs Jennifer Sidwells – Cydlynydd CA3

Mrs Louise Hughes

Mrs Jacqui Jones

Miss Glain Jones

Mathemateg

Mr David Hogg – Pennaeth Adran

Mr Gethin Jones – Cydlynydd CA3

Mrs Elin Hughes

Mr Owen Ifans

Mrs Alaw Whitley-Griffiths

 

Gwyddoniaeth

Mrs Bethan Evans – Pennaeth Adran/Bioleg

Mrs Rhian Doherty – Pennaeth Ffiseg

Miss Lowri Hughes – Pennaeth Cemeg

Mrs Catrin Tudor – Cydlynydd CA3

Miss Hannah Roberts

Miss Jessica Coaley-Postle

Addysg Gorfforol

Mr Chris Williams – Pennaeth Adran

Miss Emma Jones

Miss Linda Harrison

Crefydd, Gwerthoedd a Moeseg

Mr Gareth Wyn Jones – Pennaeth Adran

Busnes

Miss Gwyneth Rees –  Pennaeth Adran

Bagloriaeth Cymru

Mr Gethin Jones – Cydlynydd BAC CA5

Mr Adrian Evans – Cydlynydd BAC CA4

Celf

Miss Saran Richards – Pennaeth Adran

Mrs Rhian Evans

Mrs Indeg Gonzalez-Thomas

Cerdd

Mr Ynyr Llwyd – Pennaeth Adran

Miss Elin Roberts           

Daearyddiaeth

Miss Natasha Toone – Pennaeth Adran

Mr Aled Owen

Drama

Miss Llio Alun

Dylunio a Thechnoleg

Mr Adrian Evans – Pennaeth Adran

Miss Lisa Davies

Miss Catrin Hicks

Hanes

Miss Hannah Morris – Pennaeth Adran

Mr Owen Thomas

Miss Glain Jones

Ieithoedd Tramor Modern

Mrs Manon Scott – Pennaeth Adran

Miss Yasmin Moss

Technoleg Gwybodaeth

Mr David Gregory – Pennaeth Adran

ADY

Mr Huw Griffiths – CADY

Mr Gethin Richardson

Miss Anya Randles

Ms Carol McColl

Mrs Nicola Walker

Mr Alun Humpheys

Y Drefn Fugeiliol

Swyddogion Amddiffyn Plant

Mrs Bronwen Hughes

Mr Sion Williams

Mrs Nia Wyn Jones

Mrs Emma Jones

Penaethiaid Blwyddyn

Blwyddyn 12/13 – Mr Aled Owen

Blwyddyn 11 – Mrs Elin Hughes

Blwyddyn 10 – Miss Lowri Hughes

Blwyddyn 9 – Mr David Gregory

Blwyddyn 8 – Mrs Emma Jones

Blwyddyn 7 – Mrs Gwennan Parry-Thomas

Staff Ategol

Swyddog Arholiadau – Mrs Sara Rowlands

Rheolwr Busnes – Mrs Val Hughes

Rheolwr Swyddfa – Mr Dafydd Watson

Rheolwr Rhwydwaith – Mr Andrew Jones

Gofalwr -Mr Chris Woolfe

Goruwchwylydd Gwersi– Miss Manon Edwards

 

 

Cydlynydd ABaCh – Mr Gareth Wyn Jones

Swyddog Gyrfau – Miss Gwyneth Rees

Gyrfa Cymru – Miss Ffion Laszek