Staff

Rhestr Staff - Ysgol Maes Garmon

Uwch Dîm Rheoli

Mrs Bronwen Hughes – Pennaeth

Mrs Nia Wyn Jones – Dirprwy Bennaeth

Mr Sion Williams – Pennaeth Cynorthwyol

Mr Owen Thomas – Pennaeth Cynorthwyol

Cymraeg

Mrs Bethan Wyn Jones – Pennaeth Adran

Mrs Gwennan Parry-Thomas – Cydlynydd CA3

Miss Llinos Haf Jones

Miss Esyllt Edwards

Miss Siwan Jones

Miss Lisa Owen

Saesneg

Mrs Nia Clarkson – Pennaeth Adran

Mrs Jennifer Sidwells – Cydlynydd CA3

Mrs Louise Hughes

Mrs Jacqui Jones

Mr Huw Griffiths

Mathemateg

Mr David Hogg – Pennaeth Adran

Mr Gethin Jones – Cydlynydd CA3

Mrs Elin Hughes

Mr Owen Ifans

Mrs Alaw Whitley-Griffiths

Mr Tomos Gwyn

Gwyddoniaeth

Mrs Bethan Evans – Pennaeth Adran/Bioleg

Mr Iwan Williams – Pennaeth Ffiseg

Miss Lowri Hughes – Pennaeth Cemeg

Mrs Catrin Tudor – Cydlynydd CA3

Mrs Rhian Doherty

Miss Hannah Roberts

Addysg Gorfforol

Mr Chris Williams – Pennaeth Adran

Miss Emma Jones

Miss Linda Harrison

Addysg Grefyddol

Mr Gareth Wyn Jones – Pennaeth Adran

Astudiaethau Busnes

Miss Gwyneth Rees –  Pennaeth Adran

Bagloriaeth Cymru

Mr Gethin Jones – Cydlynydd BAC CA5

Mr Adrian Evans – Cydlynydd BAC CA4

Celf

Mrs Rhian Evans – Pennaeth Adran

Mrs Indeg Gonzalez-Thomas

Cerdd

Mr Ynyr Llwyd – Pennaeth Adran

Miss Elin Roberts           

Daearyddiaeth

Mr Aled Owen – Pennaeth Adran

Mr Sion Williams

Drama

Mrs Llinos Cleary

Dylunio a Thechnoleg

Mr Adrian Evans – Pennaeth Adran

Miss Lisa Davies

Miss Catrin Hicks

Hanes

Miss Hannah Morris – Pennaeth Adran

Mr Owen Thomas

Ieithoedd Tramor Modern

Mrs Catrin Hughes-Owen – Pennaeth Adran

Mrs Sian Eyres

Technoleg Gwybodaeth

Mr David Gregory – Pennaeth Adran

ADY

Mrs Llinos Cleary – Pennaeth Adran

Y Drefn Fugeiliol

Swyddogion Amddiffyn Plant

Mrs Bronwen Hughes

Mr Sion Williams

Mrs Llinos Cleary

Penaethiaid Blwyddyn

Blwyddyn 12/13 – Mr Aled Owen

Blwyddyn 11 – Mrs Emma Jones

Blwyddyn 10 – Miss Lisa Davies

Blwyddyn 9 – Miss Elin Hughes

Blwyddyn 8 – Miss Lowri Hughes

Blwyddyn 7 – Mr David Gregory

Staff Ategol

Swyddog Arholiadau – Mrs Sara Rowlands

Rheolwr Busnes – Mrs Val Hughes

Rheolwr Swyddfa – Mr Dafydd Watson

Swyddog Data a Rheolwr Rhwydwaith – Mr Steffan Jones

 

Cydlynydd ABaCh – Mr Gareth Wyn Jones

Swyddog Gyrfau – Miss Gwyneth Rees

Gyrfa Cymru – Mrs Liz Jones