Trafnidiaeth

Trafnidiaeth

Mae llawer o’n dysgwyr yn teithio i’r ysgol mewn bws. Yn y bore, mae bysiau yn disgyn dysgwyr yn y safleoedd bysiau o flaen y ganolfan chwaraeon. Yn y prynhawn, mae bysiau’n casglu disgyblion naill ai o’r ganolfan chwaraeon neu o fuarth Ysgol Maes Garmon.

 

Pan mae disgyblion yn dechrau yn yr ysgol, rhoddir pas bws iddynt i’w ddangos i’r gyrrwr bob bore a phrynhawn. Mae’n rhaid i rieni a gofalwyr wneud cais am bas bws ar gyfer eu plentyn cyn i’r dysgwr ddechrau yn yr ysgol ym mlwyddyn 7. Rhoddir ffurflenni i ddysgwyr fel rhan o’u pecyn gwybodaeth trosglwyddo.

 

Mae’n holl bwysig i ddysgwyr ymddwyn yn gyfrifol tra’n teithio ar fws ysgol, gan gynnwys gwisgo gwregys diogelwch. Mae gwefan Llywodraeth Cymru yn cynwys gwybodaeth am y Cod Ymddygiad Teithio. 

 

Yn achlysurol, bydd bws yn medru bod yn hwyr neu wedi ei rwystro rhag cyrraedd arosfannau mewn pryd. Mae’n bwysig bod rhieni a gofalwyr yn sefydlu camau i’w cymryd efo’u plentyn rhag ofn i bws beidio ymddangos i’w cludo i’r ysgol.

 

Nid yw’r ysgol yn gyfrifol am gludiant ysgol. Dylid cyfeirio unrhyw gwestiynau at Adran Cludiant Ysgol Sir y Fflint ar 01352 752121.