Gyrfa Cymru

Mae Gyrfa Cymru yn sefydliad sy’n gallu helpu i gynllunio eich gyrfa, paratoi i gael swydd a dod o hyd i’r prentisiaethau, neu gyrsiau a’r hyfforddiant cywir.

Cynghorydd yr YsgolMae ein Cynghorydd Gyrfaoedd, Ffion Laszek yma i helpu.Mae croeso i chi gysylltu â Ffion.E-bostffion.laszek@careerswales.gov.wales

Gwefan: gyrfacymru.llyw.cymru/

Cynghorydd Gyrfau - Ffion Laszek

CV

Mwy

Opsiynau

Mwy

Cwis Paru Gyrfa

Mwy

Prentisiaethau

Mwy

Gwirio Gyrfa

Sut i wneud penderfyniadau am dy yrfa