Nosweithiau Rhieni

Gwahoddir rhieni i ymweld â’r ysgol o leiaf unwaith y flwyddyn i drafod cynnydd eu plentyn gyda’r athrawon pwnc, yr athro dosbarth, a’r Pennaeth Blwyddyn. Cynhelir Nosweithiau Rhieni rhwng 4 o’r gloch a 6:30 o’r gloch. Fe anfonir llythyr trwy law’r disgyblion o leiaf pythefnos cyn y dyddiad a gofynnwn i rieni nodi’r bobl maen nhw’n dymuno eu gweld er mwyn ein galluogi i drefnu amserlen. Ar y noson, gofynnwn i rieni arwyddo i mewn, ac ar ôl y noson, mi fydd y Pennaeth Blwyddyn yn cysylltu â rhieni nad oedd yn gallu bod yn bresennol rhag ofn bod ganddynt unrhyw bryderon am eu plentyn.

Mae yna hefyd nosweithiau bugeiliol ar y calendr: un ar gyfer Blwyddyn 7 i drafod sut mae’r disgyblion wedi ymgartrefu yn eu hysgol newydd, a’r llall ar gyfer Blwyddyn 12 i drafod sut mae’r disgyblion yn ymdopi â chyrsiau Safon Uwch ac Uwch Gyfrannol.Dyddiadau Nosweithiau Rhieni 2015-16

HYDREF 22 - Noson Rieni Bl 11 (1)

TACHWEDD 5 - Noson Fugeiliol Bl 7

TACHWEDD 19 - Noson Fugeiliol Bl 12

RHAGFYR 3 - Noson Rieni Bl 8

IONAWR 21 - Noson Cyrsiau Trydyddol

CHWEFROR 4 - Noson Rieni Bl 11 (2)

MAWRTH 3 - Noson Rieni Bl 12 a 13

MAWRTH 22 - Noson Rieni Bl 9 (Dewisiadau)

EBRILL 14 - Noson Rieni Bl 10

MEHEFIN 22 - Noson Rieni (UCAS)

Adrannau

Holl wybodaeth ar adrannau'r Ysgol a'u cwricwlwm dysgu.

Mwy

Cyfleusterau

Darlun o adnoddau a chyfleusterau Ysgol Maes Garmon.

Mwy

Hanes Yr Ysgol

Hanes Ysgol Maes Garmon a chyn disgyblion.

Mwy

Cysylltu'r Ysgol

Holl fanylion cysylltu Ysgol Maes Garmon

Mwy