Gwneud Cwyn

Os nad ydych yn fodlon gydag unrhyw agwedd o waith yr ysgol, rydym yn eich annog i gysylltu â ni i drafod yr hyn sy’n eich poeni cyn gynted â phosib.

Mae copi o drefn gwyno’r ysgol ar gael o swyddfa’r ysgol.

Adrannau

Holl wybodaeth ar adrannau'r Ysgol a'u cwricwlwm dysgu.

Mwy

Cyfleusterau

Darlun o adnoddau a chyfleusterau Ysgol Maes Garmon.

Mwy

Hanes Yr Ysgol

Hanes Ysgol Maes Garmon a chyn disgyblion.

Mwy

Cysylltu'r Ysgol

Holl fanylion cysylltu Ysgol Maes Garmon

Mwy