Hanes Ysgol Maes Garmon

Agorwyd Ysgol Maes Garmon yn 1961. Ers hynny mae miloedd o blant Sir y Fflint wedi derbyn eu haddysg yma. Dros y misoedd nesaf ein bwriad yw casglu ac arddangos cymaint o hen luniau a hanesion am yr ysgol â phosib ar y dudalen hon. Mae gennym ddiddordeb mawr i glywed hanes disgyblion cyntaf yr ysgol. Os oes gennych hen luniau, buasem wrth ein bodd yn eu derbyn i’w sganio a’u harddangos yma.

Adrannau

Holl wybodaeth ar adrannau'r Ysgol a'u Cwricilwm dysgu.

Mwy

Cyfleusterau

Darlun o adnoddau a chyfleusterau Ysgol Maes Garmon.

Mwy

Gwybodaeth

Holl wybodaeth am bolisiau a rheolau'r ysgol.

Mwy

Cysylltu'r Ysgol

Holl fanylion cysylltu Ysgol Maes Garmon

Mwy