Cyfleusterau

Adeiladwyd yr ysgol yn 1964 ac ers hynny fe gafwyd sawl estyniad a chynllun adnewyddu llwyddiannus. 
Yn ystod y ddegawd olaf, fe adeiladwyd bloc Dylunio a Thechnoleg newydd, ac fe adnewyddwyd yr holl labordai Gwyddoniaeth a ffreutur yr ysgol.


Mae’r adeilad yn gymharol fychan ac mae disgyblion yn symud o gwmpas yn ddidrafferth. Mae’r ysgol yn cael defnyddio canolfan hamdden yr Wyddgrug yn ystod oriau ysgol sy’n golygu bod amrywiaeth eang o chwaraeon a chlybiau ar gael i ddisgyblion.CYFLEUSTERAU ADDYSG GORFFOROL

Darpariaeth lawn ar gyfer Chwaraeon a Hamdden - Mae'r Ganolfan Chwaraeon a'r Gampfa yn cynnig cyfleusterau ar gyfer sboncen, badminton, tennis dan do, tennis bwrdd, pêl fasged, a phwll nofio.

Caeau chwarae gyda meysydd hoci, pêl-droed, rygbi, a chriced, trac athletau, cyrtiau tennis a maes artiffisial o dan lifoleuadau.


Cyfleusterau Addysg Gorfforol


BLOC DYLUNIO A THECHNOLEG

Bloc Dylunio a Thechnoleg sy'n cynnwys darpariaeth eang ar gyfer: Cynllunio drwy Gymorth Cyfrifiadur, Gweithdai, Ardaloedd Bwyd, Ardaloedd ar gyfer Tecstilliau.

BLOC GWYDDONIAETH

Bloc Gwyddoniaeth newydd gyda 6 labordy.


Bloc Gwyddoniaeth


TECHNOLEG GWYBODAETH

Darpariaeth lawn o Dechnoleg Gwybodaeth a Chyfathrebu mewn ystafelloedd Cyfrifiadur Rhwydwaith sy'n rhoi mynediad at rwydweithiau'r Sir a'r ysgol yn ogystal â'r Rhyngrwyd.


Ystafell Technoleg Gwybodaeth


DOSBARTHIADAU

Amrywiaeth eang o ddosbarthiadau yn cynnwys taflunyddion data neu fyrddau gwyn rhyngweithiol.


Dosbarthiadau


Ystafelloedd Ymarfer Cerddoriaeth

Ystafelloedd arbenigol ar gyfer cerddoriaeth ac addysgu unigol.


Ystafelloedd Ymarfer Cerddoriaeth


FIDEO GYNHADLEDDU

Ystafell cynhadledd fideo ar gyfer dysgu o bell a chysylltiadau rhyngwladol.


Fideo Gynhadleddu


LLYFRGELL

Llyfrgell newydd ac ardal astudio yn cynnig llyfrau ac adnoddau amlgyfrwng cynhwysfawr ynghyd â llyfrgell gyfaoedd.


Llyfrgell


FFREUTUR

Pob diwrnod bydd y Ffreutur ar agor i ddisgyblion yr ysgol, yn darparu bwyd blasus ac iachus yn ystod amser egwyl ac amser cinio.


Ffreutur Maes Garmon


NEUADD

Mae'r neuadd newydd gael ei hadnewyddu. Mae adnoddau sgrîn fawr a system sain ar gyfer darllediadau ffilmiau yno. Cynhelir gwasanaeth ysgol gyfan yno bob wythnos. Mae'r neuadd ar gael i'r gymuned hefyd.


Neuadd Ysgol Maes Garmon


YSTAFELL GYFARFOD

Dyma ystafell bwrpasol i bwyllgora a chyfarfodydd gydag adnoddau rhyngweithiol.

Ystafell Gyfarfod


ADNODDAU SGRÎN WERDD

Mae adnoddau ffilmio a darlledu pwrpasol yma.

Adnoddau Sgrin Werdd

Adrannau

Holl wybodaeth ar adrannau'r Ysgol a'u cwricwlwm dysgu.

Mwy

Gwybodaeth

Holl wybodaeth am bolisiau a rheolau'r Ysgol.

Mwy

Hanes Yr Ysgol

Hanes Ysgol Maes Garmon a chyn disgyblion.

Mwy

Cysylltu'r Ysgol

Holl fanylion cysylltu Ysgol Maes Garmon.

Mwy