Adrannau

Ar y dudalen hon cewch ddysgu mwy am waith pob adran yn yr ysgol. Mae gwybodaeth am unedau gwaith, adnoddau a gweithgareddau allgyrsiol yn rhoi blas i chi o’r hyn sydd ganddynt i’w gynnig.

Cymraeg

Mwy o wybodaeth am yr Adran Gymraeg.

Mwy

Saesneg

Mwy o wybodaeth am yr Adran Saesneg.

Mwy

Gwyddoniaeth

Mwy o wybodaeth am yr Adran Wyddoniaeth.

Mwy

Mathemateg

Mwy o wybodaeth am yr Adran Fathemateg.

Mwy


Addysg Gorfforol

Mwy o wybodaeth am yr Adran Addysg Gorfforol.

Mwy


Addysg Grefyddol

Mwy o wybodaeth am yr Adran Addysg Grefyddol.

Mwy


Bagloriaeth Cymru

Mwy o wybodaeth am Bagloriaeth Cymru.

Mwy


Busnes

Mwy o wybodaeth am yr Adran Busnes.

Mwy


Celf

Mwy o wybodaeth am yr Adran Celf a Dylunio.

Mwy


Cerdd

Mwy o wybodaeth am yr Adran Gerddoriaeth.

Mwy


Cyfryngau

Mwy o wybodaeth am yr Adran Cyfryngau.

Mwy


Daearyddiaeth

Mwy o wybodaeth am yr Adran Ddaearyddiaeth.

Mwy


Datblygiad y Plentyn

Mwy o wybodaeth am yr Adran Datblygiad y Plentyn.

Mwy


Dylunio a Thechnoleg

Mwy o wybodaeth am yr Adran Dylunio a Thechnoleg.

Mwy


Hanes

Mwy o wybodaeth am Adran Hanes Ysgol Maes Garmon.

Mwy


Ieithoedd Modern

Mwy o wybodaeth am yr Adran Ieithoedd Tramor Modern.

Mwy


Technoleg Gwybodaeth

Mwy o wybodaeth am yr Adran Technoleg Gwybodaeth.

Mwy