Swyddogaeth Fforwm Ysgol Maes Garmon

Mae dau gynrychiolydd o bob blwyddyn yn aelodau o’r Fforwm Ysgol lawn yn Ysgol Maes Garmon, felly mae 14 aelod i gyd. Mr Siôn Williams, un o benaethiaid cynorthwyol yr ysgol, sydd yn cadeirio’r cyfarfodydd.

Mae’r Fforwm yn cyfarfod pum gwaith bob blwyddyn academaidd ac yn trafod nifer eang iawn o bynciau, er enghraifft gwisg ysgol, teithiau, presenoldeb, gwrth fwlio, gwaith cartref, polisïau ysgol a’r iaith Gymraeg. Yna mae cynrychiolwyr bob blwyddyn yn adrodd yn ôl i’w cyfarfodydd blwyddyn unigol ac yn gallu gosod materion blynyddoedd unigol ar agenda'r Fforwm Llawn.

Yn ystod y flwyddyn yma bu i’r Fforwm chwarae rhan bwysig iawn wrth ddylunio’r ffreutur newydd sydd i’w weld yn yr ysgol.

Mae Prif Fachgen a Phrif Ferch yr ysgol yn aelodau o’r fforwm ac yn cynrychioli’r fforwm mewn cyfarfodydd Llywodraethwyr llawn yr ysgol. Mae’r fforwm yn gwneud gwaith pwysig iawn ac yn cynrychioli Llais y Dysgwr yn effeithiol dros ben.Aelodau o’r Fforwm

PRIF FACHGEN – Tomos James

PRIF FERCH – Rhianedd Gwilym

Blwyddyn 12 – Owen Shiel a Siwan Ifans

Blwyddyn 11 – Owen Evans a Catherine Davies

Blwyddyn 10 – Sion Hughes a Bethan Goldsmith

Blwyddyn 9 – Isaac Haimes a Naomi Forster

Blwyddyn 8 – Charles Jones a Rhianwen Bryon

Blwyddyn 7 – James Mallon a Tegan Hughes

Adrannau

Holl wybodaeth ar adrannau'r Ysgol a'u cwricwlwm dysgu.

Mwy

Cyfleusterau

Darlun o adnoddau a chyfleusterau Ysgol Maes Garmon.

Mwy

Hanes Yr Ysgol

Hanes Ysgol Maes Garmon a chyn disgyblion.

Mwy

Cysylltu'r Ysgol

Holl fanylion cysylltu Ysgol Maes Garmon

Mwy