Polisi Ffonau Symudol

Ni chaniateir defnyddio ffonau symudol ar dir yr ysgol. Golyga’r rheol na ddylid:


• Gwneud galwadau

• Tynnu lluniau

• Gwrando ar gerddoriaeth

• Anfon na derbyn negeseuon testun


Os caiff y rheol hon ei thorri, bydd y ffôn yn cael ei gadw gan yr ysgol tan ddiwedd y diwrnod.

Gall disgyblion ddefnyddio’r ffôn yn y dderbynfa os oes raid cysylltu â’r cartref.

Adrannau

Holl wybodaeth ar adrannau'r Ysgol a'u Cwricilwm dysgu.

Mwy

Cyfleusterau

Darlun o adnoddau a chyfleusterau Ysgol Maes Garmon.

Mwy

Hanes Yr Ysgol

Hanes Ysgol Maes Garmon a chyn disgyblion.

Mwy

Cysylltu'r Ysgol

Holl fanylion cysylltu Ysgol Maes Garmon

Mwy