DATBLYGIAD Y PLENTYN - CYFNOD ALLWEDDOL 4

CYFLWYNIAD I'R CWRS

Wrth astudio Datblygiad y Plentyn, mae’r disgyblion yn astudio agweddau o fywyd y teulu a datblygiad cyfannol y plentyn. Bydd disgyblion yn dewis plentyn dan 5 oed i’w astudio dros gyfnod o 4-6 mis a chymharu ei ddatblygiad gyda’r ‘norm’. Bydd cyfle i fynychu gweithdy i ddylunio a chynhyrchu adnoddau i helpu datblygiad y plentyn hwn.


UNEDAU GWAITH A DULLIAU ASESU

UNED 1 - 40% - THEORI / PAPUR ARHOLIAD

Papur 1 1/2 awr gydag amrywiaeth o gwestiynau sy'n gofyn am un gair, llenwi tabl, ateb traethawd. Cyfanswm marciau'r papur yw 80 marc.

Mae'r cwestiynau wedi eu seilio ar baratoi at feichiogrwydd, y geni, gofalu am fabi a phlant ifanc.


UNED 2 - 30% - ASTUDIAETH PLENTYN - GWAITH CWRS

Astudiaeth Plentyn - Y Bwrdd arholi sy'n dewis y maes astudio a rhaid i'r ymgeiswyr egluro sut y byddant yn defnyddio'r 15 awr yn ogystal â chynllunio gweithgareddau ar gyfer ymweliad â chartref plentyn. Bydd y cofnodi'n cael ei wneud dan amser cyfeiriedig yn yr ysgol.


UNED 3 - 30% - TASG FFOCWS DAN REOLAETH

Tasg Ffocws - Y bwrdd rheoli sy'n gosod y tasgau. Rhaid casglu gwybodaeth berthnasol ar dasg, cynnig a datblygu syniadau, gwneud y dasg a gwerthuso. Rhaid cofnodi a gwneud yn yr amser cyfeiriedig o 15 awr.


GWYBODAETH YCHWANEGOL

Mae’r cwrs yma yn addas ar gyfer disgyblion sy’n bwriadu gweithio gyda phlant yn y byd addysg neu iechyd a gofal.

Cyfnod Allweddol 4

Gwybodaeth am gwricwlwm Cyfnod Allweddol 4 Datblygiad y Plentyn.

Mwy