Cyfeillion Ysgol Maes Garmon

Logo Cyfeillion Maes Garmon

Mae gan yr ysgol gymdeithas rieni athrawon o’r enw ‘Cyfeillion Maes Garmon’. Mae’r grŵp cefnogol yma o rieni yn cyfarfod yn rheolaidd i drafod ac i gynllunio gweithgareddau i godi arian.

Mae’r holl arian a godir yn cael ei wario ar offer ar gyfer yr ysgol.

Cynhelir cyfarfodydd gyda’r nos a thrwy gyfrwng y Gymraeg a’r Saesneg.

Os oes gennych unrhyw syniadau i godi arian neu os hoffech gyfarfod rhai o rieni eraill Ysgol Maes Garmon yna dewch i’r cyfarfod nesaf ..................

I dderbyn y newyddion diweddaraf am gyfarfodydd a gweithgareddau, dilynwch y cyfrif Trydar @PtaYmg.

Hoffech chi gefnogi’r Cyfeillion ar unwaith?

Ewch i easyfundraising.org a chofrestrwch eich cefnogaeth i ‘Cyfeillion Maes Garmon’. Yna pan fyddwch yn siopa ar-lein, ewch i’r safle o’ch dewis o safle easy fundraising ac fe roddir cyfraniad bach i’r Cyfeillion bob tro y byddwch yn prynu rhywbeth. Nid yw’n costio dim i chi ac mae’n cymryd eiliadau’n unig i godi arian gwerthfawr ar gyfer yr ysgol.Adrannau

Holl wybodaeth ar adrannau'r Ysgol a'u cwricwlwm dysgu.

Mwy

Cyfleusterau

Darlun o adnoddau a chyfleusterau Ysgol Maes Garmon.

Mwy

Hanes Yr Ysgol

Hanes Ysgol Maes Garmon a chyn disgyblion.

Mwy

Cysylltu'r Ysgol

Holl fanylion cysylltu Ysgol Maes Garmon

Mwy