Cau’r Ysgol Mewn Argyfwng

Yn ystod tywydd garw yn y gaeaf, fe’n gorfodir i gau’r ysgol ar adegau. Nid yw hyn yn benderfyniad hawdd ac mae’n rhaid ei seilio ar sicrhau iechyd a diogelwch disgyblion a staff.

Gwneir y penderfyniad i gau’r ysgol cyn gynted â phosib, a bydd y wybodaeth yn cael ei gyfathrebu trwy gyfrwng y dulliau canlynol:


1) Neges ar dudalen gartref y wefan hon.

2) Neges ar safle Moodle yr ysgol

3) Neges ar brif gyfrif twitter yr ysgol @MaesGarmon

4) Neges ar wefan Cyngor Sir y Fflint yn yr adran cau Ysgol mewn argyfwng.

Ysgol wedi'w orchuddio mewn eira

Adrannau

Holl wybodaeth ar adrannau'r Ysgol a'u Cwricwlwm dysgu.

Mwy

Cyfleusterau

Darlun o adnoddau a chyfleusterau Ysgol Maes Garmon.

Mwy

Hanes Yr Ysgol

Hanes Ysgol Maes Garmon a chyn disgyblion.

Mwy

Cysylltu'r Ysgol

Holl fanylion cysylltu Ysgol Maes Garmon

Mwy