Cyfnod Allweddol 5

Mae mwyafrif ein disgyblion 16+ yn dychwelyd i Ysgol Maes Garmon bob blwyddyn i ymuno â’r chweched dosbarth i astudio UG, Lefel Uwch a chyrsiau galwedigaethol. Rydym yn darparu ystod eang o gyrsiau, yn cynnwys rhai sy’n cael eu haddysgu yn ein chwaer ysgolion, Ysgol Morgan Llwyd, Wrecsam, ac Ysgol Glan Clwyd, Llanelwy ac eraill a gynigir gan Goleg Meirion Dwyfor trwy gyfrwng ein hadnoddau fideo gynadledda.Addysg Gorfforol

Addysg Grefyddol

Astudiaethau Busnes

Astudio’r Cyfryngau

Bioleg

Celf a Dylunio

Cemeg

Cerddoriaeth

Cymdeithaseg

Cymraeg

Daearyddiaeth

Drama

Dylunio a Thechnoleg

Dylunio Cynnyrch

Ffiseg

Ffrangeg

Gwasanaethau Cyhoeddus

Gwleidyddiaeth a Llywodraeth

Hanes

Mathemateg

Mathemateg Pellach

Saesneg

Seicoleg

TGCh

Y Gyfraith

Cymraeg

Gwybodaeth am yr adran Gymraeg a cwricwlwm Cyfnod Allweddol 5.

Mwy

Saesneg

Gwybodaeth am yr adran Saesneg a cwricwlwm Cyfnod Allweddol 5.

Mwy

Gwyddoniaeth

Gwybodaeth am yr adran Wyddoniaeth a cwricwlwm Cyfnod Allweddol 5.

Mwy

Mathemateg

Gwybodaeth am yr adran Fathemateg a cwricwlwm Cyfnod Allweddol 5.

Mwy


Addysg Gorfforol

Gwybodaeth am yr adran Addysg Gorfforol a cwricwlwm Cyfnod Allweddol 5.

Mwy


Addysg Grefyddol

Gwybodaeth am yr adran Addysg Grefyddol a cwricwlwm Cyfnod Allweddol 5.

Mwy


Bagloriaeth Cymru

Gwybodaeth am yr adran Bagloriaeth Cymru a cwricwlwm Cyfnod Allweddol 5.

Mwy


Busnes

Gwybodaeth am yr adran Astudiaethau Busnes a cwricwlwm Cyfnod Allweddol 5.

Mwy


Celf

Gwybodaeth am yr adran Gelf a cwricwlwm Cyfnod Allweddol 5.

Mwy


Cerdd

Gwybodaeth am yr adran Gerddoriaeth a cwricwlwm Cyfnod Allweddol 5.

Mwy


Cyfryngau

Gwybodaeth am yr adran Gyfryngau a cwricwlwm Cyfnod Allweddol 5.

Mwy


Daearyddiaeth

Gwybodaeth am yr adran Ddaearyddiaeth Cyfnod Allweddol 5

Mwy


Datblygiad y Plentyn

Gwybodaeth am yr adran Datblygiad y Plentyn a cwricwlwm Cyfnod Allweddol 5.

Mwy


Dylunio a Thechnoleg

Gwybodaeth am yr adran Dylunio a Technoleg a cwricwlwm Cyfnod Allweddol 5.

Mwy


Hanes

Gwybodaeth am yr adran Hanes a'r cwricwlwm Cyfnod Allweddol 5 a ddilynir.

Mwy


Ieithoedd Tramor Modern

Gwybodaeth am yr adran Ieithoedd Tramor Modern a cwricwlwm Cyfnod Allweddol 5.

Mwy


Technoleg Gwybodaeth

Gwybodaeth am yr adran Technoleg Gwybodaeths a cwricwlwm Cyfnod Allweddol 5.

Mwy