Cyfnod Allweddol 4

Yng Nghyfnod Allweddol 4, mae dysgwyr yn dechrau ar gyrsiau dwy flynedd yn arwain at achrediad allanol. Mae’r rhain yn cynnwys cyfleoedd academaidd a galwedigaethol yn arwain at gymwysterau cenedlaethol, sef TGAU, BTEC, a Dyfarniad Lefel Mynediad. Gellir cymryd hyd at bedwar pwnc ar ddeg sy’n dwyn dyfarniad.Y CWRICWLWM CRAIDD

Mae’n orfodol i bob disgybl astudio’r canlynol:


Cymraeg (Iaith a Llenyddiaeth)

Saesneg (Iaith a Llenyddiaeth)

Mathemateg

Cemeg, Ffiseg a Bioleg fel gwyddorau ar wahân neu Gwyddoniaeth (sengl, dwbl, cymhwysol)

Addysg Grefyddol (cwrs byr)

Addysg Gorfforol

Addysg Bersonol a Chymdeithasol

Cymhwyster Bagloriaeth Cymru
CWRICWLWM YCHWANEGOL

Addysg Gorfforol

Addysg Grefyddol (cwrs llawn)

Astudiaethau Busnes

Astudio’r Cyfryngau

Celf a Dylunio

Cerddoriaeth

Daearyddiaeth

Datblygiad y Plentyn

Dylunio a Thechnoleg Defnyddiau Gwrthiannol

Dylunio Cynnyrch

Ffrangeg

Hamdden a Thwristiaeth

Hanes

Sbaeneg

TGCh

Cymraeg

Gwybodaeth am yr adran Gymraeg a cwricwlwm Cyfnod Allweddol 4.

Mwy

Saesneg

Gwybodaeth am yr adran Saesneg a cwricwlwm Cyfnod Allweddol 4.

Mwy

Gwyddoniaeth

Gwybodaeth am yr adran Wyddoniaeth a cwricwlwm Cyfnod Allweddol 4.

Mwy

Mathemateg

Gwybodaeth am yr adran Fathemateg a cwricwlwm Cyfnod Allweddol 4.

Mwy


Addysg Gorfforol

Gwybodaeth am yr adran Addysg Gorfforol a cwricwlwm Cyfnod Allweddol 4.

Mwy


Addysg Grefyddol

Gwybodaeth am yr adran Addysg Grefyddol a cwricwlwm Cyfnod Allweddol 4.

Mwy


Bagloriaeth Cymru

Gwybodaeth am Fagaloriaeth Cymru a'r cwricwlwm Cyfnod Allweddol 4 ddilynir.

Mwy


Busnes

Gwybodaeth am yr adran Astudiaethau Busnes a cwricwlwm Cyfnod Allweddol 4.

Mwy


Celf

Gwybodaeth am yr adran Gelf a cwricwlwm Cyfnod Allweddol 4.

Mwy


Cerdd

Gwybodaeth am yr adran Gerddoriaeth a cwricwlwm Cyfnod Allweddol 4.

Mwy


Cyfryngau

Gwybodaeth am yr adran Gyfryngau a cwricwlwm Cyfnod Allweddol 4.

Mwy


Daearyddiaeth

Gwybodaeth am yr adran Ddaearyddiaeth Cyfnod Allweddol 4.

Mwy


Datblygiad y Plentyn

Gwybodaeth am yr adran Datblygiad y Plentyn a cwricwlwm Cyfnod Allweddol 4.

Mwy


Dylunio a Thechnoleg

Gwybodaeth am yr adran Dylunio a Technoleg a cwricwlwm Cyfnod Allweddol 4.

Mwy


Hanes

Gwybodaeth am yr adran Hanes a'r cwricwlwm Cyfnod Allweddol 4 a ddilynir.

Mwy


Ieithoedd Tramor Modern

Gwybodaeth am yr adran Ieithoedd Tramor Modern a cwricwlwm Cyfnod Allweddol 4.

Mwy


Technoleg Gwybodaeth

Gwybodaeth am yr adran Technoleg Gwybodaeth a cwricwlwm Cyfnod Allweddol 4.

Mwy