CYFNOD ALLWEDDOL 3

Yn ystod cyfnod allweddol 3, mae’r holl ddisgyblion yn dilyn ystod eang a chytbwys o bynciau sy’n cydymffurfio â’r Cwricwlwm Cenedlaethol. Ein prif nod yw datblygu gwybodaeth, sgiliau a dealltwriaeth fel sail gadarn ar gyfer Cyfnod Allweddol 4 a thu hwnt.Cymraeg

Saesneg

Mathemateg

Gwyddoniaeth

Addysg Bersonol a Chymdeithasol

Addysg Gorfforol

Addysg Grefyddol

Celf a Dylunio

Cerddoriaeth

Daearyddiaeth

Drama

Dylunio & Thechnoleg

Ffrangeg

Hanes

Technoleg Gwybodaeth

Cymraeg

Gwybodaeth am yr adran Gymraeg a cwricwlwm Cyfnod Allweddol 3.

Mwy

Saesneg

Gwybodaeth am yr adran Saesneg a cwricwlwm Cyfnod Allweddol 3.

Mwy

Gwyddoniaeth

Gwybodaeth am yr adran Wyddoniaeth a cwricwlwm Cyfnod Allweddol 3.

Mwy

Mathemateg

Gwybodaeth am yr adran Fathemateg a cwricwlwm Cyfnod Allweddol 3.

Mwy


Addysg Gorfforol

Gwybodaeth am yr adran Addysg Gorfforol a cwricwlwm Cyfnod Allweddol 3.

Mwy


Addysg Grefyddol

Gwybodaeth am yr adran Addysg Grefyddol a cwricwlwm Cyfnod Allweddol 3.

Mwy


Celf

Gwybodaeth am yr adran Celf a Dylunio a cwricwlwm Cyfnod Allweddol 3

Mwy


Cerdd

Gwybodaeth am yr adran Gerddoriaeth a'r cwricwlwm Cyfnod Allweddol 3 addysgir.

Mwy


Daearyddiaeth

Gwybodaeth am yr adran Daearyddiaeth a cwricwlwm Cyfnod Allweddol 3.

Mwy


Dylunio a Thechnoleg

Gwybodaeth am yr adran Dylunio a Thechnoleg a cwricwlwm Cyfnod Allweddol 3.

Mwy


Hanes

Gwybodaeth am yr adran Hanes a'r cwricwlwm Cyfnod Allweddol 3 a addysgir.

Mwy


Ieithoedd Tramor Modern

Gwybodaeth am yr adran Ieithoedd Modern a cwricwlwm Cyfnod Allweddol 3.

Mwy


Technoleg Gwybodaeth

Gwybodaeth am yr adran Technoleg Gwybodaeth a cwricwlwm Cyfnod Allweddol 3.

Mwy